Clove (กานพลู)

Clove (กานพลู)

ชื่อสมุนไพรสามัญ : Clove (กานพลู) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Syzygium aromaticum (L.) Merrill.&Perry 
ส่วนที่ใช้ : เหง้า , ก้านดอก (Flower buds)
สารสำคัญ กลุ่มใหญ่ / ประโยชน์ : Eugenol
ระยะเวลาการปลูก : 5 ปีขึ้นไป
ปริมาณผลผลิตแห้งเก็บเกี่ยวต่อไร่ : 150 – 250 Kg. (สด) / 50 – 80 Kg. (แห้ง)

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top